Grafička tehnologija je polje iz grane tehničkih znanosti s visokim stupnjem primjenjivosti u sustavima koji se naslanjaju na tehnološke napretke u području računarskih znanosti i inženjerstva i znanosti o materijalima. Specifičnost ovog istraživačkog područja jest upravo dvosmjerna veza između digitalnog okruženja koje se odnosi na manipulaciju i obradu slikovnih informacija i „realnog“ okruženja u kojem se navedene informacije reproduciraju koristeći različite materijale. Ovo istraživanje se provodi s ciljem razvoja modela za povećanje efikasnosti izrade i funkcionalnosti grafičke ambalaže. Navedeni cilj postići će se kroz provođenje grupa aktivnosti koje je moguće podijeliti u četiri osnovne skupine:

– Razvoj i evaluacija metode za zamjenu kromatskih boja akromatskom komponentom (GCR)

– Razvoj metode za implementaciju digitalnog vodenog žiga kao sredstva zaštite grafičke reprodukcije

– Karakterizacije grafičkih materijala i razvoj funkcionalnih premaza te analiza utjecaja njihovih karakteristika na višebojnu reprodukciju

– Razvoj i ocjena matematičkog modela koji će povezati utjecaj elemenata modulacije slikovne informacije i karakteristika materijala te oplemenjivanja otisaka na mehanička svojstva i vizualnu percepciju reprodukcije

Očekuje se da će rezultati ovog istraživanja doprinijeti povećanju konkurentnosti proizvodnje ambalažnog proizvoda, uz istovremeno povećanje funkcionalnosti kroz implementaciju zaštitnih elemenata u slikovni zapis te oplemenjivanje materijala poboljšavajući mu mehanička svojstva te vizualnu percepciju.

Dodatni aspekt projektnog prijedloga je razvoj istraživačkog kapaciteta kroz uvođenje mladih znanstvenika u istraživački proces te njihovo usavršavanje kroz doktorski studij, pripremu publikacija te prezentacijom rezultata i diskusijom sa stručnjacima iz područja na znanstvenim skupovima.