Tomislav Cigula

OPĆE INFORMACIJE

Moj prvi dodir s grafičkom industrijom bio je upis u srednju grafičku školu za zanimanje tiskara. Iako nisam ni poznavao svoje buduće zanimanje, čarolija tijekom koje od praznog papira iz tiskarskog stroja izađe slika je vrlo brzo postala i ostala dio mojeg profesionalnog života. 2006. godine završio sam Grafički fakultet te se zaposlio kao asistent na Katedri za tiskovne forme. Doktorski rad "Kvalitativna analiza slobodnih površina tiskovnih formi" obranio sam 2011. godine. U siječnju 2017. godine izabran sam u zvanje docenta. Tijekom dosadašnje karijere bio sam uključen u nekoliko nacionalnih i bilateralnih projekata te kao voditelj jednog bilateralnog istraživačkog projekta.
Pored poslovnih obaveza, aktivni sam član dobrovoljnog vatrogasnog društva te lokalne udruge vinogradara.

PODRUČJA ISTRAŽIVANJA

Moji istraživački interesi su u području karakterizacije tiskovnih formi, površinskih pojava te interakcije materijala.

POVEZNICE

e-mail
publikacije
citiranost