Tomislav Hudika

OPĆE INFORMACIJE

Tomislav Hudika je najmlađi član MEGA tima. Diplomirao je na Grafičkom fakultetu 2015. Kao student radi u tiskari Vjesnik, tiskari Denona i InVisio-u kao kontrola kvalitete te grafički urednik. Nakon diplomiranja seli se u Švicarsku Konfederaciju te dobiva među rijetkima poziv kao kandidat za patentnog ispitivača pri Europskom patentnom uredu na području grafičke struke. 2016. vraća se u Hrvatsku te se zapošljava kao grafički tehnolog tiska i dorade u tiskari Denona. 2018. prijavljuje se i postaje član MEGA tima kao asistent i doktorand na području grafičke struke pri Grafičkom fakultetu u Zagrebu.

PODRUČJA ISTRAŽIVANJA

Istraživanje se bazira na interakciji između tiskovnih podloga i premaza (boja i lakova) u svrhu kontrole kvalitete.

Personal links

e-mail
publikacije
citiranost