Tamara Tomašegović

Opće informacije

Tamara Tomašegović rođena je 1987. godine u Zagrebu. Diplomirala je 2010. godine na Sveučilištu u Zagrebu Grafičkom fakultetu. Tijekom studija bila je stipendist MZOŠ-a, Sveučilišta u Zagrebu i Grada Zagreba. Dobitnik je Rektorove nagrade za ak. godinu 2008./2009. Od 2010. godine zaposlena je kao znanstveni novak na Grafičkom fakultetu. Kao stipendist British Scholarship Trust fondacije provela je 3 mjeseca na znanstvenom usavršavanju na Swansea University, Velika Britanija. Doktorirala je 2016. godine s temom doktorskog rada „Functional model of photopolymer printing plate production process“. Objavila je više znanstvenih i stručnih radova iz područja grafičke tehnologije te sudjelovala na konferencijama u Hrvatskoj i inozemstvu.

Poveznice

e-mail
publikacije
citiranost