Davor Donevski

Opće informacije

Davor Donevski je diplomirao na Sveučilište u Zagrebu Grafičkom fakultetu 2006. godine. Na istom fakultetu je doktorirao 2010. godine. Od 2006. do 2011. bio je zaposlen kao znanstveni novak. Od 2011. do 2018. bio je zaposlen u zvanju višeg asistenta. Od 2018. zaposlen je u zvanju docenta na istom fakultetu.

Područja istraživanja

Njegovo područje interesa obuhvaća kontrolu i osiguranje kvalitete, standardizaciju grafičke proizvodnje i modeliranje procesa grafičke reprodukcije.

Poveznice

e-mail
publikacije
citiranost