Obrana teme doktorskog rada

Petar Branislav Jelušić i Tomislav Hudika, članovi M.E.G.A. tima, obranili su teme svojih doktorskih radova. Obrane su se održale 31. svibnja (Jelušić), odnosno 28. lipnja (Hudika), u vijećnici Grafičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Naslovi doktorskih radova:

Petar Branislav Jelušić: Robusna steganografska metoda prilagođena procesu tiska

Tomislav Hudika: Utjecaj sastava nanokompozitnog premaza na svojstva kartonske ambalaže

Obavijest o obrani nacrta dr. rada P. B. Jelusic

Obavijest-o-obrani-nacrta-dr.-rada-T.-Hudika