NANOCON 2021

Tomislav Hudika, član M.E.G.A. tima, sudjelovao je na konferenciji NANOCON 2021. Konferencija se održala od 20. do 22. listopada 2021. godine u Brnu, Češka.

Naslov prezentiranog rada je “ANTIMICROBIAL PROPERTIES OF TiO2 NANOCOMPOSITE COATING”.

nanocon2021_hudika_nanocon