M.E.G.A. Webinar

Webinar tijekom kojeg će se predstaviti projekt i dosad postignuti rezultati, Razvoj modela za povećanje efikasnosti izrade i funkcionalnosti grafičke ambalaže.

Webinar će se održati u četvrtak,4. veljače 2021.godine sa sljedećim planom događanja.

9.45 –10.00 prijava u sustav (zoom – https://rit.zoom.us/j/97582276073, Meeting ID: 975 8227 6073)
10.00 –10.15 Uvod – ukratko o projektu

10.15 –10.35 prezentacija GCR (Gray ComponentReplacement) – mogućnosti primjene

10.40 –11.00 prezentacija Korištenje digitalnog vodenog žiga za zaštitu slike u tisku

11.00 –11.15 Pauza

11.15 –11.35 prezentacija Nanokompozitni premazi u grafičkoj tehnologiji

11.40 –12.00 prezentacija Svojstva i primjena premaza sa dodatkom nanočestica u ofsetnom tisku

12.00 – Pitanja/prijedlozi i zaključenje webinara

Nadamo se da će Vam predložene teme biti zanimljive te ćete sudjelovati na webinaru. Pristupiti na webinar možete pomoću linka u rasporedu (https://rit.zoom.us/j/97582276073), a ukoliko ne možete pristupiti u predloženom vremenu molim da se javite najkasnije utorak, 2. veljače 2021. godine, na e-mail: tomislav.cigula@grf.unizg.hr, kako bi Vam mogli proslijediti materijale s webinara.

S poštovanjem,

M.E.G.A. tim: Davor Donevski, Tomislav Hudika, Petar Branislav Jelušić, Ante Poljičak, Marija Prša, Tamara Tomašegović i Tomislav Cigula