Parametar Stator Rotor
Zakret rotora stupnjeva
N - broj zavoja
broj polova
Stator Rcyl
R1out * Rcyl
R1 * Rcyl
R2 * R1
R3 * R1
pol.A * R1 ( auto)
pol.a * A
namot.dy * R1 ( auto)
namot.l * R1 ( auto)
Rotor R * Rcyl
Rout * R
Rin * Rout
pol.A * R ( auto)
pol.a * A
pol.b * R
namot.dy * R ( auto)
namot.l * b ( auto)
Vektori polja
Zbrajanje vektora
Crtaj južne polove
Opcije renderiranja
Širina (pikseli)
Visina (pikseli)
Antialiasing
Pozicija kamere

Konstrukcijski izazov: konstruiraj vlastiti elektromotor!

Postavi parametre i pritisni "Konstruiraj!". Nakon nekoliko sekundi računalo generira renderiranu sliku konstruiranog električnog motora. Obrati pažnju na parametre i probaj se poigrati njima. (NAPREDNO: Probaj isključiti automatiku i dobiti veću kontrolu nad konstrukcijom.) Posvećeno Godini NIKOLE TESLE.