Konstrukcijski izazov CMYK subtraktivnog rasteriziranja boja

Pritisnite "Construct" i sustav renderira model CMYK rasterizacije sa inicijalnim parametrima. Tada pritisnite "Back" u web browseru i slobodno podesite bilo koji od parametara. Ispitajte kako promjena parametara CMYK rasterizacije mijenja subjektivni dojam rezultantne boje (pogled iz daljine i analiza iz blizine).

Parametar koji se unosi u model je radijus točkice boje za svaku pojedinu (C, M, Y i K) komponentu. Parametar bliži korisniku Photoshop programa je postotak prekrivanja. Polumjer točkice je parametar bliži software-u za rasterizaciju.

CMYK opcije modela
CMYK
r (radijus rasterske točke)
d (debljina sloja boje)
alpha (kut)
dx (razmak između točkica po x osi)
dy (razmak između točkica po y osi)
x0
y0
Nx (broj točkica po x osi)
Ny (broj točkica po y osi)
Simuliraj transparentnost boje
Opcije renderiranja
Širina (pikseli)
Visina (pikseli)
Antialiasing (nešto ljepše ali sporije)
Pogled

NOTE: Sve slike kreirane kroz ovo sučelje se mogu slobodno koristiti, mijenjati i distribuirati u skladu s uvjetima GNU Free Documentation License (GFDL). Nije potrebno citiranje izvora.

Created Wed Mar 22 17:24:33 CET 2006