O Projektu

Razvoj modela za povećanje efikasnosti izrade i funkcionalnosti grafičke ambalaže

Grafička tehnologija je polje iz grane tehničkih znanosti s visokim stupnjem primjenjivosti u sustavima koji se oslanjaju na tehnološke napretke u području računarskih znanosti i inženjerstva i znanosti o materijalima. Specifičnost ovog istraživačkog područja jest upravo dvosmjerna veza između digitalnog okruženja koje se odnosi na manipulaciju i obradu slikovnih informacija i „realnog“ okruženja u kojem se navedene informacije reproduciraju koristeći različite materijale. Ovo istraživanje se provodi s ciljem razvoja modela za povećanje efikasnosti izrade i funkcionalnosti grafičke ambalaže. Navedeni cilj postići će se kroz provođenje grupa aktivnosti koje bismo mogli podijeliti u četiri osnovne skupine:

  • Razvoj i evaluacija metode za zamjenu kromatskih boja akromatskom komponentom(GCR)
  • Razvoj metode za implementaciju digitalnog vodenog žiga kao sredstva zaštite grafičke reprodukcije
  • Karakterizacije grafičkih materijala i razvoj funkcionalnih premaza te analizom njihovih utjecaja karakteristika na višebojnu reprodukciju
  • Razvoj i ocjena matematičkog modela koji će povezati utjecaj elemenata modulacije slikovne informacije i karakteristika materijala te oplemenjivanja otisaka na mehanička svojstva i vizualnu percepciju reprodukcije
Motivacija
Mnogi mladi istraživači susreću se s izazovom - kako razviti svoj istraživački potencijal te izaći iz sjene svojih iskusnijih kolega. Ovaj projekt, financiran od strane Hrvatske zaklada za znanost, pružio je mogućnost rada u timu mladih istraživača. Obzirom da svaki član tima ima različite istraživačke interese i dosadašnja iskustva, ova suradnja ima veliki potencijal i nudi nova iskustva i saznanja kroz promatranje problema iz različitih kuteva te upotrebom različite metodologije. Iskustva koja ćemo steći tijekom provedbe ovog projekta kroz rješavanje različitih izazova, kako znanstvenih, tako i timskog rada, uvelike će nam pomoći u znanstvenom razvoju, a istovremeno se stvara jedan multidisciplinarni tim znanstvenika spremnih za istraživanje u području grafičkih materijala, osobito u proizvodnji ambalaže.

Pored osobnih motiva svakog člana tima, kao dio tiskarske i industrije grafičkih komunikacija, očekujemo postizanje glavnog cilja ovog projekta - povećanje efikasnosti izrade te povećanje funkcionalnosti ambalaže kroz implementaciju zaštitnih elemenata u slici te unaprjeđenja materijala za povećanje mehaničkih svojstava te vizualne percepcije.
Vijesti

Članovi MEGA tima sudjelovali su na 9. međunarodnom simpoziju grafičkog inženjerstva i dizajna u Novom Sadu (RS)

Članovi MEGA tima sudjelovali su na 9. međunarodnom simpoziju grafičkog inženjerstva i dizajna u Novom Sadu (RS). Na skupu su predstavili rezultate istraživanja kroz tri rada (mogu se vidjeti na stranici “Publikacije”). Sudjelovanje na skupu je bila dobra prilika za razmjenu mišljenja o dosadašnjim rezultatima proizašlima iz rada na projektu, s naglaskom na svojstva materijala […]

Sudjelovanje na konferencij Blaž Baromić

Članovi tima su sudjelovali na Međunarodnoj konferenciji tiskarstva, dizajna i grafičkih komunikacija – Blaž Baromić gdje su predstavili rezultate istraživanja kroz prezentaciju dva istraživačka rada.
Tim
Voditelj projekta
"Opravdana kritika čini ti uslugu." Carl Sagan
Doktorand
Ante Poljičak
Istraživač
 
Istraživač
Senior Resercher
"Kad matematički zakoni imaju veze sa stvarnošću, nisu pouzdani; a kad su pouzdani, nemaju veze sa stvarnošću."
 Albert Einstein
Istraživač
Publikacije

Sources of errors between color transforms

Characterization of output color reproduction devices has the purpose of ensuring accurate color reproduction. In the characterization process, two transforms are required: from device dependent colorant space to device independent color space, and in reverse direction. This paper identifies the sources of discrepancies between forward and reverse characterization models and investigates possibilities of their improvement. It is shown that lookup tables such as those used in ICC profiles inherently introduce errors near process boundaries. Partial improvements are possible by populating tables with proper values in critical regions....

Analysis of the interactions In the “varnish – photopolymer” system

Varnishing of the printed product is often carried out by means of a photopolymer flexographic printing plate. Various types of varnishes interacting with a photopolymer material can cause chemical changes in its surface layer and affect the acceptance and transfer of varnish to the print. The aim of this paper is to describe the interactions of different types of varnishes and standard styrene-isoprene-styrene flexographic printing plate and to analyse the influence of varnishes on the surface layer of the photopolymer material. Types of varnishes used in this research are matt and gloss water-dispersive varnish, oil-based and UV varnish. Their interactions with the printing plate were anal...

LS fitting of the material properties influencing the print quality in flexographic reproduction system

Printing quality is influenced by numerous parameters and by the material interactions in the ink- plate-substrate system. The aim of this paper is to characterize and quantify influential parameters in the flexographic reproduction system by using the method of the least squares (LS fitting). Specifically, this paper deals with influential properties of the printing plates and porous printing substrates (paper, board). Printing plate with its properties and interaction with the printing ink and substrate during the printing process affects the parameters of the print. Different properties of analysed porous substrates define properties of the print such as tonal values/dot gain and optical ...

Influence of the ink and substrate properties on the ink transfer in lithography

There are many parameters influencing transfer of the printing ink onto the printing substrates. Beside printing press characteristic one of most influential parameters is interface interactions in the offset blanket-printing ink-printing substrate system. The aim of this paper is to determine printing ink and substrate properties as an influential parameter to the printing ink transfer, i.e. properties of the imprint. To achieve this goal, this research will be conducted in three steps. First, characterization of the printing substrates (coated and uncoated samples) and printing ink will be performed. The printing substrates will be characterized by determining smoothness of paper accordi...

Applicability of TensorFlow environment in colorimetric analysis

TensorFlow environment gained a lot of momentum in recent years due to the increasing need for a fast, flexible and open source solution for a high performance numerical computation. Developed by Google Brain team, TensorFlow supports machine and deep learning across different industries. In this paper, TensorFlow is tested using colorimetric data and compared with an proprietary solutions for machine learning. The results show that TensorFlow is an able tool when it comes to the analysis of colorimetric data, and represents viable option as a free and open source solution which is relatively simple to employ with the use of TFLearn library....
Izvori
Stavka Opis
GCR Model Kod, testne slike, rezultati
Kontakt

M.E.G.A Project

University of Zagreb, Facluty of Graphic Arts
+385 1 2371 080 
mega@grf.hr