Sudjelovanje na konferencij Blaž Baromić

Članovi tima su sudjelovali na Međunarodnoj konferenciji tiskarstva, dizajna i grafičkih komunikacija – Blaž Baromić gdje su predstavili rezultate istraživanja kroz prezentaciju dva istraživačka rada.