Članovi MEGA tima sudjelovali su na 9. međunarodnom simpoziju grafičkog inženjerstva i dizajna u Novom Sadu (RS)

Članovi MEGA tima sudjelovali su na 9. međunarodnom simpoziju grafičkog inženjerstva i dizajna u Novom Sadu (RS). Na skupu su predstavili rezultate istraživanja kroz tri rada (mogu se vidjeti na stranici “Publikacije”). Sudjelovanje na skupu je bila dobra prilika za razmjenu mišljenja o dosadašnjim rezultatima proizašlima iz rada na projektu, s naglaskom na svojstva materijala te interakciju boje-tiskarske podloge.
Simpozij se održao 8. – 10. studenoga 2018. godine u Novom Sadu, R. Srbija, a organizator je bio Odjel grafičkog inženjerstva i dizajna, Tehničkog fakulteta, Sveučilišta u Novom Sadu.