Archives of Konferencije

Članovi MEGA tima sudjelovali su na 9. međunarodnom simpoziju grafičkog inženjerstva i dizajna u Novom Sadu (RS)

Članovi MEGA tima sudjelovali su na 9. međunarodnom simpoziju grafičkog inženjerstva i dizajna u Novom Sadu (RS). Na skupu su predstavili rezultate istraživanja kroz tri rada (mogu se vidjeti na stranici “Publikacije”). Sudjelovanje na skupu je bila dobra prilika za razmjenu mišljenja o dosadašnjim rezultatima proizašlima iz rada na projektu, s naglaskom na svojstva materijala […]

Sudjelovanje na konferencij Blaž Baromić

Članovi tima su sudjelovali na Međunarodnoj konferenciji tiskarstva, dizajna i grafičkih komunikacija – Blaž Baromić gdje su predstavili rezultate istraživanja kroz prezentaciju dva istraživačka rada.