Archives of Konferencije

DFT-based Watermarking Method with Gray Component Replacement Masking – Rad predan na recenziju

Nakon nekoliko mjeseci istraživanja, četiri člana MEGA tima, Ante Poljičak, Davor Donevski, Petar Branislav Jelušić i Tomislav Cigula, predali su na recenziju rad pod naslovom ” DFT-based Watermarking Method with Gray Component Replacement Masking”. Rad je predan u znanstveni časopis IEEE Transactions on Information Forensics & Security. Većina rada pisana je u programskim jezicima Python […]

61. Međunarodna konferencija ELMAR-2019, Zadar

Već 61. godinu, Zadar je bio domaćin ELMAR međunarodne konferencije, koja pokriva teme iz više polja znanosti poput bežičnih komunikacija, kompjutorske grafike, robotike, itd. Konferencija je održana u Falkensteiner Club hotelu u Zadru, od 23. do 25. rujna 2019. godine. Dva člana MEGA tima prezentirali su svoja istraživanja (oba rada vidljiva su pod sekcijom “Publikacije”), […]

Članovi MEGA tima sudjelovali su na 9. međunarodnom simpoziju grafičkog inženjerstva i dizajna u Novom Sadu (RS)

Članovi MEGA tima sudjelovali su na 9. međunarodnom simpoziju grafičkog inženjerstva i dizajna u Novom Sadu (RS). Na skupu su predstavili rezultate istraživanja kroz tri rada (mogu se vidjeti na stranici “Publikacije”). Sudjelovanje na skupu je bila dobra prilika za razmjenu mišljenja o dosadašnjim rezultatima proizašlima iz rada na projektu, s naglaskom na svojstva materijala […]

Sudjelovanje na konferencij Blaž Baromić

Članovi tima su sudjelovali na Međunarodnoj konferenciji tiskarstva, dizajna i grafičkih komunikacija – Blaž Baromić gdje su predstavili rezultate istraživanja kroz prezentaciju dva istraživačka rada.